Tietosuojaseloste

Henkilötietolain mukainen tietosuojaseloste (KESKUSTELUFOORUMI)

1. Rekisterinpitäjä

FinSW-keskustelufoorumi
Markku Lehtola
Suomelantie 157
03850 Pusula
p. 040 7002852

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kuten kohdassa 1.

3. Rekisterin nimi

FinSW-foorumin rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröinnin yhteydessä kerättävät tiedot on tarkoitettu ainoastaan keskustelufoorumin käyttötarpeisiin ja keskustelijoiden yksilöimiseen keskustelufoorumilla. Rekisteröitäessä annettavat pakolliset tiedot ovat:

* Käyttäjätunnus (vapaavalintainen)
* Toimiva sähköpostiosoite
* Salasana (vapaavalintainen)

Näistä ainoastaan sähköpostiosoite on mahdollisesti käyttäjän yleismaailmallisesti yksilöivä. Jos et halua luovuttaa esimerkiksi työsähköpostiosoitettasi FinSW:n jäsenrekisteriin, voit käyttää jotakin lukuisista ilmaisista sähköpostipalveluista anonyymin sähköpostiosoitteen luomiseksi. Sähköpostiosoitteelta ei edellytetä muuta, kuin että se on toimiva. Sähköpostiosoitteita voidaan käyttää FinSW -foorumin toiminnan yhteydessä esimerkiksi uusista aiheista tiedottamiseen tai muuhun keskustelufoorumin toiminnasta liittyvään tiedottamiseen.

Käyttäjätunnuksesi ja sähköpostiosoitteesi voivat olla näkyvillä keskustelufoorumin jäsenille ja osittain myös ulkopuolisille FinSW-sivustolla. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta muutoin kolmansille osapuolille, ja niitä käytetään ainoastaan palvelun käyttö- ja ylläpitotarkoituksiin.

FinSW -keskustelufoorumi kerää toiminnan aikana tilastotietoa esimerkiksi kirjoitetuista viesteistä ja suosituimmista aiheista. Nämä tiedot kerätään palvelun käyttö- ja kehitystarkoituksessa, ja ne ovat osittain näkyvissä myös rekisteröimättömille jäsenille.

Viestiä kirjoittaessa järjestelmään tallennetaan myös internet-osoite (IP), josta viesti on lähetetty. Internet-osoiteen rekisteröintiä suoritetaan ainoastaan väärinkäytösten estämiseksi. Tämä tieto on ainoastaan palvelun ylläpitäjien nähtävissä, eikä sitä luovuteta kolmansille osapuolille muuten kuin poliisin tai viranomaisen vaatimuksesta.

Foorumiohjelmisto käyttää web-evästettä (cookie) käyttäjätietojesi tallentamiseen selaimesi välimuistissa. Tätä tietoa käytetään ainoastaan sisäänkirjautumisen ja uloskirjautumisen hallitsemiseen. Ohjelmisto ei kerää IP-osoitetta lukuunottamatta (kts. yllä) muuta tietoa koneeltasi eikä tallenna muuta tietoa koneellesi.

Käyttäjän on mahdollista määritellä profiiliinsa vapaaehtoisia tietoja, kuten sukupuoli, asuinpaikkakunta ja syntymäaika. Nämä tiedot voivat olla näkyvillä keskustelufoorumin jäsenille ja osittain myös ulkopuolisille FinSW-sivustolla. Näiden tietojen antaminen ei ole pakollista, ja keskustelufoorumin käyttö sujuu ilman näiden tietojen luovuttamista.

Jäsenrekisteri on tallennettu sähköisesti palvelimelle, jota hallinnoi Futuron Internet Ky ja jolta FinSW-käyttäjäryhmä ostaa hosting palvelut. Palvelun ylläpito tekee parhaansa, jotta rekisteritiedot säilyvät tietoturvallisesti eivätkä joudu vääriin käsiin. Tietomurron mahdollisuus on kuitenkin aina olemassa, joten jos tämä huolestuttaa sinua, älä rekisteröidy palveluun tai anna enempää kuin haluamasi välttämättömät tiedot.

 

 

Tietosuojaseloste (MUUT LOMAKKEET)

 

Erilaisten arvontojen lomakkeilla kerätyt tiedot on tarkoitettu ainoastaan FinSW-sivuston toiminnan mahdollistamiseksi. Annettuja nimi- ja yhteystietoja käytetään ainoastaan yhteydenottoihin arvontavoittojen tms. yhteydessä.

Arvontalomaketta ei voi palauttaa ilman nimi- ja yhteystietoja. Ne muodostavat FinSW-arvonnat rekisterin. Rekistereitä pitää yllä Markku Lehtola, Suomelantie 157, 03850 Pusula, p. 040 7002852.

Arvontojen synnyttämää rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa kunnes arvonta on suoritettu. Tämän jälkeen kaikki muut paitsi voittajan tiedot poistetaan. 

Tietoja ei luovuteta millekään muulle taholle kuin mahdollisesti arvontapalkinnon toimittamisen kannalta tätä tietoa tarvitseville.

Kun lomake lähetetään sähköisen lomakkeen tiedot välitetään normaalin sähköpostin tapaan salaamattomina vastaanottajalle. Halutessaan käyttäjä voi tulostaa lomakkeen ja täyttää tiedot paparille (tai kirjoittaa vastaavat tiedot vapaamuotoisesti) ja postittaa sen tietoarkistolle.

Lomakkeen täyttäneellä on oikeus tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistus- ja oikaisuvaatimukset esitetään henkilörekisterin yhteyshenkilölle Markku Lehtolalle.